Peter Geusebroek

Peter Geusebroek heeft zijn opleiding gevolgd aan de Academie voor Bouwkunst te Amsterdam. Hij is in 1975 afgestudeerd op een stadsvernieuwingsproject met buurtparticipatie in een 19e eeuwse wijk van Amsterdam.
 
Na zijn studie heeft hij een architectenbureau opgebouwd met opdrachten voor woningbouw en stedenbouwkundige plannen in stedelijke omgevingen. Eind jaren negentig heeft hij een internationale prijsvraag gewonnen voor stadsvernieuwing in Berlijn. Het winnende ontwerp is gerealiseerd en vervolgens zijn, naast zijn Nederlandse projecten, ook een aantal projecten in Oost Duitsland gerealiseerd. Diverse projecten zijn gepubliceerd in de vakbladen.
 
 
 

Koen Verheij

Koen Verheij studeerde aan de HTS in Groningen en aan de universiteiten van Delft en Ahmedabad. Hij werkt sinds 2008 als ontwerper bij Geusebroek Stefanova en ontwikkelde zich daar als architect en projectleider. Per 2012 is hij samen met Peter GeusebroekVerheij Architecten gestart.
 
In de eerste jaren van zijn opleiding in Groningen groeide de ambitie gebouwen te ontwerpen en realiseren. In de tijd dat Koen met Peter samenwerkte werd duidelijk dat ze een goed team vormen. Ze werkten samen aan een aantal prijsvragen en succesvolle projecten in Amsterdam, Almere en Zaandam. De kans om een gezamenlijk kantoor te houden was dan ook een natuurlijke vervolgstap.
 
In zijn werk, zoekt Koen de balans tussen het pragmatische en idealisme. Een ontwerp dient de stad en de gebruiker. Het is de taak van de architect om deze samen te laten komen in een ontwerp. Een ontwerp dat een duurzaam karakter heeft en niet per definitie de mode van het moment volgt.
 
”Mijn studie in India was een openbaring voor me. Losgetrokken uit de westerse context ging ik op zoek naar antwoorden voor de lokale architectuuropgave. Indiërs hebben daarbij het modernisme van architecten als Le Corbussier en Kahn voorzien van een extra laag. Een laag die de Indiase identiteit reflecteert.
 
Ik besefte daar dat architectuur meer kan zijn dan esthetiek of het nieuwste idee. Voor Indiërs is de belevenis van een plek zeer belangrijk, gebaseerd op intuïtie een spiritualiteit. Een ruimte moet goed voelen, wat doet het met je? Het gevoel van ruimte en beleving wordt altijd voorop gesteld, en is voor mij een goede graadmeter om hoofd- van bijzaak te kunnen scheiden. Mensen zijn daarbij altijd het uitgangspunt, zij zijn degene die zich moeten identificeren met het gebouw.”