VISIE

 
Een stad is een groeiproces van bebouwing uit verschillende tijden, die daarmee hun emotionele waarde hebben. Om die waarde te herkennen bestuderen wij de bestaande stedelijke omgeving zorgvuldig en formuleren de stedenbouwkundige, cultuurhistorische, sociale en architectonische karakteristieken.
 
Het gaat ons om de meerwaarde van de context. In de architectonische uitwerking van de openbare ruimte en nieuwe bouwwerken leggen wij die karakteristieken vast met moderne vormgeving. Daarmee wordt zichtbaar dat de tijd doorgaat en dat ook de huidige tijd het eigene aan de stad toevoegt.
 
Met eigentijdse materiaal keuze en verfijnende geprofileerde detaillering en kleurgebruik (het spel van licht en schaduw) manifesteert de nieuwbouw zich van deze tijd (Gestalt Switch). De geschiedenis wordt leesbaar gecontinueerd in het heden. Het heden en verleden worden verbonden.
 
Het accent voor die delen van een gebouw, die aan de openbare ruimten grenzen zal moeten liggen op schoonheid en identificatie. Schoonheid, die toegankelijk is voor meerderen en identificatie, omdat je verantwoordelijkheid wil dragen voor het geen waar je van houdt en dat met respect wil behandelen.
 
Het accent voor de binnenzijde van een gebouw ligt op de individualiteit en moet veranderbaar kunnen zijn om aangepast te kunnen worden aan de individuele smaak. Wij willen als architectenbureau daarin bijdragen door voor de woonvormen uitgangspunten voor passieve en actieve flexibiliteit te formuleren.